Djelatnici

Djelatnici autoškole Autoklub-Nedelišce d.o.o.

Zvonimir Hlebec, ing. prometa – direktor, instruktor

  • posjeduje licencu za osposobljavanje svih kategorija za motocikle (AM, A1, A2 i A), te licencu za B kategoriju.
  • kontakt: 098/303 696

Dario Korent, mag. ing. traff. – strucni voditelj, predavac, instruktor 

  • posjeduje licencu za osposobljavanje svih kategorija za motocikle (AM, A1, A2 i A), te licencu za B kategoriju.
  • kontakt: 098/814 147

Saša Stankovic, instruktor

Saša Stankovic – Instruktor B, AM, A1, A2 i A kategorije

 

 

 

 

 

 

 

 

  • posjeduje licencu za osposobljavanje svih kategorija za motocikle (AM, A1, A2 i A), te licencu za B kategoriju.
  • kontakt: 091/527 39 17
     

Sanja Hlebec, instruktor i administrator

  • Kontakt: 098/861 892