Kategorije vozila


Kategorija
Vozila koja pripadaju kategorijiMinimalna
dob (godina)
AMmopedi i laki cetverocikli15
A1motocikli radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW 16
A2spadaju motocikli cija snaga ne prelazi 35 kW i ciji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potjecu od vozila cija je snaga dvostruko veca 18
Amotocikli sa ili bez bocne prikolice 20/24
Bmotorna vozila, osim vozila A1, A2, A, F, G i M kategorije cija najveca dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne racunajuci sjedalo za vozaca; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s prikljucnim vozilom cija najveca dopuštena masa ne prelazi 750 kg 18
BEkombinacije vozila koje se sastoje od vucnog vozila B kategorije i prikljucnog vozila, pri cemu najveca dopuštena masa prikljucnog vozila ne prelazi 3.500 kg 18
C1motorna vozila do 7.500 kg najvece dopuštene mase 18
C1Evucna vozila kategorije C1 i prikljucna vozila cija najveca dopuštena masa iznosi vise od 750 kg, s time da najveca dopuštena masa tako nastale kombinacije vucnog i prikljucnog vozila ne smije prelaziti 12.000 kg 18
Cmotorna vozila cija je najveca dopuštena masa iznad 7.500 kg 21
CEskupine vozila koje se sastoje od vucnoga motornog vozila C kategorije i prikljucnog vozila cija najveca dopuštena masa iznosi više od 750 kg 21
D1motorna vozila za prijevoz najviše do 16 putnika uz vozaca i cija maksimalna duljina nije veca od 8m21
D1Ekombinacija vucnog vozila kategorije D1 i prikljucnog vozila koje ima najvecu dopuštenu masu vecu od 750kg21
Dmotorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozaca imaju vise od osam sjedala 24
DEvucna motorna vozila D kategorije i prikljucno vozilo cija najveca dopuštena masa iznosi više od 750 kg 24
Ftraktori16
Gradni strojevi16
Htramvaji21