Kategorija A

Upute za osposobljavanje kandidata za vozace A kategorije vozila

U osposobljavanje kandidata za vozaca A kategorije možete se ukljuciti ako:

  • pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A2 kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove (termin lijecnickog pregleda možete osigurati u autoškoli)
  • niste mladji od 19 godina i 6 mjeseci (ako ste prethodno položili ispit za A2 kategoriju sa 18 godina) ili 23 godine i 6 mjeseci ako nemate položen ispit za A2 kategoriju te
  • možete samostalno rjesavati ispitne testove (pismenost).

OSPOSOBLJAVANJE

Predvidjen najmanji fond sati koje kandidat (koji ne posjeduje vozacku dozvolu niti jedne kategorije) za vozaca A kategorije mora realizirati je:

  • 30 sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila,
  • 9 sati iz Pružanja prve pomoci osobama ozlijedjenim u prometnoj nesreci i
  • 25 sati iz Upravljanja vozilom (motociklom).

Kandidat koji posjeduje vozacku dozvolu za upravljanje vozilom B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G ili H  kategorije nije dužan realizirati osposobljavanje iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila vec samo 15 sati iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Kandidat koji posjeduje vozacku dozvolu za upravljanje A1 kategorijom dužan je realizirati 7 sati iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Kandidat koji posjeduje vozacku dozvolu za upravljanje A2 kategorijom dužan je realizirati 5 sati iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Kandidat koji posjeduje vozacku dozvolu za upravljanje AM kategorijom (a nije stekao AM kategoriju polaganjem neke druge kategorije) nije dužan obavljati osposobljavanje iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila vec samo 15 sati iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Kandidat koji posjeduje vozacku dozvolu bilo koje kategorije vozila oslobodjen je osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomocii osobama ozlijedjenim u prometnoj nesreci.

VOZACKI ISPIT

Kandidat za vozaca A kategorije može polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoci osobama ozlijedjenim u prometnoj nesreci i Upravljanja vozilom (motociklom) nakon provedenog osposobljavanja iz pojedinog nastavnog predmeta kako je navedeno u prethodnom djelu.

Kandidat za vozaca koji posjeduje vozacku dozvolu AM, A1, A2, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G ili H oslobodjen je polaganja ispita iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila.

Prijavu na ispit odradit ce autoškola nakon završenog osposobljavanja za odredjeni nastavni predmet.

Kandidat koji vec posjeduje vozacku dozvolu bilo koje kategorije oslobodjen je polaganja ispita iz Pružanja prve pomoci.

Ispit iz Upravljanja vozilom (motociklom) sastoji se od vožnje na vježbalištu i vožnje na javnoj cesti.