Kategorija A1

Upute za osposobljavanje kandidata za vozace A1 kategorije vozila

U osposobljavanje kandidata za vozaca A1 kategorije možete se ukljuciti ako:

  • pribavite uvjerenje o dusevnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A1 kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove (termin lijecnickog pregleda možete osigurati u autoskoli)
  • niste mladji od 15 godina i 6 mjeseci te
  • možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

OSPOSOBLJAVANJE

Predvidjen najmanji fond sati koje kandidat (koji ne posjeduje vozacku dozvolu niti jedne kategorije) za vozaca A1 kategorije mora realizirati je:

  • 30 sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila,
  • 9 sati iz Pruzanja prve pomoci osobama ozlijedjenim u prometnoj nesreci i
  • 20 sati iz Upravljanja vozilom (motociklom).

Kandidat koji posjeduje vozacku dozvolu za upravljanje vozilom B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G ili H  kategorije nije dužan realizirati osposobljavanje iz nastavnog predmeta Prometnih propisa i sigurnosnih pravila vec samo 7 sati iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Kandidat koji posjeduje vozacku dozvolu za upravljanje AM kategorijom (AM niste stekli polaganjem neke druge kategorije nego polaganjem) nije dužan realizirati osposobljavanje iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila vec samo 10 sati iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Kandidat koji posjeduje vozacku dozvolu bilo koje kategorije vozila oslobodjen je osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoci osobama ozlijedjenim u prometnoj nesreci.

VOZACKI ISPIT

Kandidat za vozaca A1 kategorije može polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoci osobama ozlijedjenim u prometnoj nesreci i Upravljanja vozilom (motociklom) nakon provedenog osposobljavanja iz pojedinog nastavnog predmeta kako je navedeno u prethodnom djelu.

Kandidat za vozaca koji posjeduje vozacku dozvolu B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G ili H oslobodjen je polaganja ispita iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila.

Prijavu na ispit odradit ce autoskola nakon zavrsenog osposobljavanja za odredjeni nastavni predmet.

Kandidat koji vec posjeduje vozacku dozvolu bilo koje kategorije oslobodjen je polaganja ispita iz Pružanja prve pomoci.

Ispit iz Upravljanja vozilom (motociklom) sastoji se od vožnje na vježbalištu i na javnoj cesti.